แท็ก โพสต์แท็กกับ "ร้านคาเฟ่น่านั่ง"

แท็ก: ร้านคาเฟ่น่านั่ง

The Sky Gallery ร้านอาหารริมผาหน้าหาดพัทยา นั่งชิว...

The Sky Gallery เป็นร้านอาหารคาเฟ่ ที่ขึ้นชื่อที่สุดเรื่องบรรยากาศของที่ร้าน...